pro Život

Pro lidi kolem AeroTherapie mají slova jako „nastavit se správně do větru a na vítr“ velký význam. Je to jako když s pomocí něčeho, co není vidět, tvoříte něco, co může být docela slušný úlet. Pro využívání vzduchu v podobách AERO je to podobné jako mluvit o dýchání – emocích – rovnováze a je to plné objevů. O přírodě, technice i sám o sobě. Také proto lidi baví létat, plachtit a jachtit do vysokého věku a někteří si dokonce přejí umřít ve vzduchu nebo na moři. Nebo při milování nebo ve spaní… A i o tom všem je AeroTherapie. Umřít v klidu a s dobrým pocitem, že se to povedlo a že se to daří do posledního dechu. Být a umřít zdravý, smířený, spokojený a přiměřeně opotřebený. To je přání většiny pilotů i lidí žijících na větru. A k tomu je potřeba nejprve dobře využít svůj čas a prostor. Trénovat Umění Života jako to nabídlo lidem cestování s větrem v zádech a létání. Je to o zkoušení a vnímání. Když si i piloti uvědomili, že žijí především mezi lidmi, ale potřebují také odstup, vyvážení a klid a že se u toho potřebují hýbat. Naše myšlení je klíč k takovému přístupu a nadhledu. Vítr, slova a naše nápady jsou Vám k dispozici skrze naše možnosti a naše příběhy.